Cesta: Poradna / Jak poznat závadu zařízení?


Když mám počítač zapnutý třeba hodinu, tak se mi sám vypne a nelze jej znovu zapnout. Zapnu ho jen když vypojím disketovou mechaniku (A:\). Druhý den ovšem můžu počítač zapnout zase bez problémů (tedy i s mechanikou). Nevím si s tím rady.

Osobně bych tipoval, že problém bude ve zmíněné mechanice. Doporučuji  následující test – mechaniku na čas vypojte a zkuste počítač používat bez ní. Pokud se problém neobjeví, bude zjevné, že vadná je právě ona. Vadnou součást počítače musíte vždy vyměnit, tato zařízení jsou bohužel příliš složitá na to, aby šla opravit.

Zmíněný postup můžete používat obecně: Máte-li dojem, že nějaká součást počítače je vadná, odpojte ji a (delší dobu) zkoušejte, zda problém přetrvává či nikoliv. Samozřejmě toto lze provést jen u zařízení, která nejsou pro běh počítače nezbytná. (Závadnost nezbytných zařízení lze eventuálně vyzkoušet tak, že je vyměníte za jiný kus stejného typu.) A samozřejmě do vnitřností počítače zasahujte jen za toho předpokladu, že přesně víte, co děláte.

Jinak popisovaný problém („počítač se vypne a lze jej zapnout až po delší době“) často zapříčiňuje špatné chlazení počítače a z toho plynoucí přehřívání komponent. Zkontrolujte tedy také, zda všechny chladiče v počítači dobře sedí na svém místě a zda se točí všechny ventilátory. Případně můžete zjistit teploty uvnitř skříně (například pomocí program EVEREST Home) a, jsou-li příliš vysoké, zakoupit další nebo výkonnější chladiče.
  • .
  • .

Tvorba www stránek