Cesta: Poradna / Internet / Internetové stránky / Různé druhy odkazů


Mám otázku ohledně odkazů na webové stránky. Například v PPK 19 na straně 44 uvádíte odkaz www.zoner.cz a dole na téže stránce odkaz http://maps.google.cz. Aby to nebylo tak jednoduché, vlevo dole je pak ještě odkaz http://www.alza.cz.  Prosím o vysvětlení, proč se uveřejňují tři druhy odkazů, když by stačil jeden?

Ono „http://“ je definování tzv. protokolu, tedy způsobu, kterým se přenáší data po internetu. V případě webových stránek se téměř výhradně používá protokol HTTP. Jedná se o fakt natolik samozřejmý, že v dnešní době není potřeba uvádět adresu s definováním tohoto protokolu – prohlížeče webových stránek ji doplňují automaticky. Je tedy naprosto lhostejné, zda uvedete například adresu http://www.ppk.cz, nebo www.ppk.cz. Obě mají stejný význam.

Pokud jde o adresy typu www.google.czmaps.google.cz, nelze v tomto případě hovořit o rozdílu. Adresa webových stránek má obecně podobu upřesnění.jméno.doména, kde doména určuje zařazení stránek v síti (.cz je „český internet“), jméno udává jeden konkrétní počítač v doméně (tzv. server) a upřesnění nějakou konkrétní sekci na tomto počítači. Často však parametr upřesnění není potřeba – v takovém případě se používá „vycpávka“ www, což je zkratka z anglického termínu World Wide Web (to je obecné označení webových stránek jako služby).

„Vycpávka“ www se používá natolik často, že si mnoho lidí myslí, že jde o nedílnou součást adresy, a mají pak tendenci před adresy s upřesněním tuto sekvenci znaků také doplňovat (např. www.maps.google.cz). To však ve výsledku tvoří jinou (obvykle nefunkční) adresu. Proto před adresami formátu upřesnění.jméno.doména zpravidla uvádíme i označení protokolu (http://), čímž je zcela jasné, že žádné „www“ v adrese není. S ohledem na sjednocení podoby odkazů pak označení protokolu uvádíme zpravidla ve stejném článku i před odkazy v klasické podobě (www.něco.doména).

Proč tedy jsou na straně 44 některé adresy uvedeny s http://, ale některé bez tohoto označení? Strana 44 je totiž specifická tím, že ji tvoří několik článků od jednotlivých redaktorů. Každý ve svém příspěvku pak odkazy sjednotil, ale celkově se to na stránce už nějak nepodařilo. To je drobné opomenutí, které má výše uvedené praktické důvody, ale samozřejmě se pokusíme napříště se jej vyvarovat. Díky za upozornění.

Pro úplnost bych ještě dodal, že pokud není u internetové adresy potřeba upřesnění, nemusí se tato část vůbec uvádět. Například ke stránkám našeho časopisu můžete přistoupit pomocí adresy www.ppk.cz nebo jen ppk.cz. Ne u všech stránek však tato možnost funguje, v principu jde o dvě rozdílné adresy.

Tvorba www stránek