Cesta: Poradna / Hardware / Ochrana hardwaru / Mám počítač odpojovat od elektřiny?


Počítačovou sestavu mám zapojenou přes prodlužovací kabel s vypínačem. Když vypnu počítač, vypnu i prodlužovací kabel – tedy všechno odpojím od zdroje elektrického proudu. Kamarád tvrdí, že je to blbost. Jaký na to máte názor?

Jako v mnoha jiných situacích i zde záleží na úhlu pohledu. Na jedné straně máte pravdu vy, že mnohé počítače odebírají elektrickou energii i po vypnutí přívodu – tomu odpojením zabráníte. Odpojíte-li vypnutá zařízení od sítě, zabráníte tím také např. problémům při úderu blesku do elektrického vedení. Na druhé straně má pravdu i váš kamarád: Opakované vypínání a zapínání přívodu elektrického proudu méně kvalitním počítačům nesvědčí (může to vést i k poškození napájecího zdroje). A navíc, máte-li kvalitnější počítač, příliš tím neušetříte – odběr v pohotovostním režimu je zpravidla minimální, takže jde o částky řádově v korunách za rok. (Nemluvě o tom, že některé modernější – „zelené“ – komponenty i celé sestavy neodebírají při  vypnutém stavu vůbec žádnou elektřinu.)

Osobně bych se k celé problematice stavěl kompromisně – pokud počítač běžně denně používáte, neodpojoval bych jej. Ale chystáte-li se nepoužívat jej delší dobu (např. o dovolené), raději bych jej odpojil, a to i v případě, že je připojen přes přepěťovou ochranu.

Tvorba www stránek