Cesta: Poradna / Hardware / Ostatní / Počítač se sám vypíná a zapíná


Počítač se během práce sám od sebe vypne. Jde ihned zapnout, nemusím čekat. Na druhou stranu, když je vypnutý, někdy se sám od sebe zapne.

Podobné chování počítače obvykle způsobuje jeden z těchto problémů:

1. V elektrické síti kolísá (neobvykle hodně) napětí: Při příliš nízkém napětí se zapnutý počítač samovolně vypíná, při příliš vysokém se naopak vypnutý počítač samovolně zapíná. Tento problém lze obvykle vyřešit zakoupením UPS (záložního zdroje; stojí od cca 2 000 Kč), který dokáže podobné kolísání vyrovnat.

2. V počítači je závada: Buď je vadný napájecí zdroj (resp. některý z kabelů či spínačů připojených ke zdroji), nebo je problém na základní desce počítače. V případě vadného zdroje lze řešit problém výměnou za jiný zdroj (nový zdroj pořídíte od 500 Kč), v případě vadné základní desky se jedná o problém takřka neopravitelný.

To, zda je problém v zásuvce, nebo v počítači, zjistíte nejsnáze tak, že počítač připojíte do jiné zásuvky – ideálně v jiném bytě/domě. Pokud se závada projeví i tam, příčinou problému je závada počítače.

Tvorba www stránek