Cesta: Poradna / Grafika a fotografie / Úpravy obrázků / Jak udělat průhledné pozadí?


Jak udělat průhledné pozadí u obrázku? Jaký na to potřebuji program?

Zde záleží na tom, k čemu chcete obrázek s průhledným pozadím použít. Ale počítám s tím, že se dotaz netýká žádného nastavování průhlednosti v pokročilých grafických editorech, ale například tvorby ikon či grafických prvků na webových stránkách. V takovém případě tedy stačí uložit obrázek v příslušném formátu – Windows Icon (*.ico) pro ikony nebo Compuserve GIF (*.gif) pro ostatní obrázky. Možnost uložení průhledné barvy má sice i formát Portable Network Graphics (*.png), ale u něj není tato schopnost mnoha programy podporována, takže jej doporučit nemohu, byť na rozdíl od výše uvedených nesnižuje hloubku barevnosti a je vůbec všeobecně lepší.

Obrázek s průhledným pozadí velmi snadno uložíte například v programu IrfanView. Otevřete obrázek a z nabídky Soubor vyberte příkaz Uložit jako. Když ve standardním dialogovém okně zvolíte jako typ souboru jeden z výše zmíněných formátů, zobrazí se v malém okně po pravé straně volba Uložit průhlednou barvu. Když pak soubor uložíte, objeví se náhled obrázku a z něj kliknutím vyberte, která barva má být průhledná.

Tvorba www stránek