Cesta: Poradna / Grafika a fotografie / Editování textu ve fotografii


Pro správu fotografií používám program ACDSee, verzi 4.0. Při jejich popisu (přímo do fotografie) pracuji s Editorem Foto Canvas a kartou Text. Po uložení jsem text chtěl dodatečně změnit, ale nenašel jsem způsob, jak ho opravit ani vymazat. Nevím také, zda je to vůbec možné. Prosím o radu.

Pokud nějaký text uložíte přímo do fotografie, stane se její nedílnou součástí a není již možné jej nadále editovat jako text. Formát JPG totiž určuje pouze vlastnosti jednotlivých bodů obrazu (barvu, jas aj.), přičemž je zcela lhostejné, co obrázek skutečně obsahuje. Ať už máte ve formátu JPG fotografii, kresbu z grafického editoru nebo třeba naskenovaný textový dokument, vždy je jeho obsah interpretován jako obrázek. Lze tedy provádět pouze úpravy, jako s kterýmkoli jiným obrázkem. Obsažený text tak můžete maximálně smazat (resp. něčím překreslit) a vložit text jiný.

(Nejen) z výše uvedeného důvodu je důležité při všech úpravách fotografií ukládat výsledek vždy do nového souboru a původní snímek ponechat v nezměněné podobě!

Pokud byste chtěl do fotografie vložit text, který bude posléze možné editovat, musel byste výsledný soubor uložit v nějakém formátu, který to umožňuje. Pokročilé grafické editory mají na podobné účely svůj vlastní formát. Kupříkladu velmi zajímavý editor Artweaver má pro tyto účely formát AWD. Tento formát by sice zase (například) pravděpodobně neotevřel člověk, kterému byste upravenou fotografii poslal e-mailem. Nicméně není problém upravený obrázek ponechávat v tomto netypickém formátu a v případě potřeby jeho distribuce jej dále jednorázově exportovat do formátu JPG. Každopádně ještě jednou zdůrazňuji, že je velmi moudré ponechat si neupravený originál fotografie.

Tvorba www stránek