Cesta: Poradna / Ostatní / Zkratky a pojmy / Co znamenají zkratky DSC a A-GPS?


Mohli byste mi prosím objasnit význam zkratek DSC (oblast digitální fotografie) a A-GPS (navigační systémy)? Jejich vysvětlení jsem nikde nenašel.

Mluvíme-li o oblasti digitální fotografie, pak zkratka DSC vychází ze sousloví Digital Still Camera, což je poněkud „upovídanější“ anglický název pro digitální fotoaparát. Ovšem pozor, zkratkou DSC (resp. dsc nebo Dsc) se vyjadřuje často také slovo description, tedy popis (pouze obecně – zkratka nevymezuje, o popis čeho jde). To je zkratka natolik univerzální, že se s ní můžete setkat ve všech oblastech, digitální fotografii nevyjímaje.

A-GPS je zkratka ze sousloví Assisted Global Positioning System (asistovaný celosvětový systém k určování pozice) a jde o variantu klasické GPS navigace, určené pro mobilní telefony. Její výhodou je zejména to, že v místech, kde klasická GPS navigace selhává (uvnitř komplexů budov, v tunelech, v prostorách mezi vysokými budovami a podobně), si systém vypomůže mobilní sítí. Lze očekávat, že propojení GPS navigace a mobilních služeb povede například ke snadné lokalizaci zraněných osob a podobně. Vše je zatím ve stadiu testování.

Tvorba www stránek