Cesta: Poradna / Ostatní / Typy souborů / Jak otevřít soubory na flash disku?


Ukládal jsem si na USB flash disk různé soubory a přenášel je na svůj počítač. Když jsem ale chtěl některé otevřít (mají příponu .ctx), nešlo to. Poraďte mi prosím, jak tyto soubory otevřít a hlavně jak se mám vyvarovat toho, aby se tato situace již neopakovala.

Pokud na nějakém počítači lze otevřít soubor, a na jiném nikoliv, pak v tom druhém počítači není nainstalován program, který umí s daným typem souborů pracovat. Abyste tyto soubory mohl otevřít, musíte si uvědomit, co tyto soubory zhruba obsahují a prostřednictvím kterého programu jste je naposledy otevíral, a tento program do počítače doinstalovat. Podle pouhé přípony totiž nelze poznat zhola nic. Autoři programů totiž nejsou při výběru přípon nijak omezováni, takže každý program může používat přípony, jaké se mu zlíbí. Dokonce i takové, které už existují a znamenají něco úplně jiného. Například zmíněnou příponu .ctx mohou mít (mimo jiné) komprimované textové soubory, textové soubory v čínské znakové sadě, ale třeba také konfigurační soubory programovacího prostředí či zálohy adresářů z mobilních telefonů Nokia. Každá z těchto dat se samozřejmě musí otevírat úplně jiným programem...

Tvorba www stránek