Cesta: Poradna / Ostatní / Rozdíl mezi písmenem „O“ a nulou


Chtěl bych se zeptat, jak například u licenčních čísel programů rozeznám nulu od velkého písmene „O“. Existuje pro to nějaké pravidlo?

Ač je to pro mnohé lidi často překvapivá informace, je třeba hned na úvod odpovědi uvést, že nula („0“) a velké písmeno „O“ nejsou stejné znaky. (Jak ostatně sám vidíte, když jsou napsané vedle sebe.) Zatímco velké O je v podstatě elipsa (zploštělý kruh), nula se daleko více blíží podobě obdélníka se zakulacenými rohy. Jinými slovy je třeba všímat si šířky a kulatosti znaku – velké písmeno O je proti nule daleko širší a kulatější. Pravda, v některý (obzvláště ozdobných) stylech písma vypadají oba znaky velmi podobně, a v některých případech dokonce stejné jsou (například na světelných informačních tabulích s malým počtem bodů, z nichž se obraz skládá), ale na počítači, stejně jako v tištěných materiálech byste rozdíl měl poznat na první pohled podle výše zmíněných znaků. Nula bývá v některých případech též proškrtnutá, velké písmeno „O“ nikdy.

Tvorba www stránek