Cesta: Poradna / Ostatní / Jiné / Výpis adresáře do souboru


Hledám jednoduchý (pokud možno zdarma dostupný) program, který by byl schopen exportovat obsah adresáře do textového souboru. Mám hudbu v MP3 (adresáře podle názvů alb) a potřeboval bych seznam v textové podobě.

Vypsat obsah adresáře do souboru umí operační systém sám. V nabídce Start zvolte možnost Spustit, do otevřeného okna zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu Enter (nebo klikněte na tlačítko OK). Do otevřeného okna pak stačí zapsat příkaz ve formátu dir "(složka k vypsání)" > "(cílový soubor).txt". Například chcete-li vypsat obsah adresáře C:\Hudba\Kabát\Suma Sumárum do souboru Kabát - Suma Sumárum.txt, bude příkaz vypadat následovně: dir "C:\Hudba\Kabát\Suma Sumárum" > "C:\Kabát - Suma Sumárum.txt". (Výstupní soubor bude uložen do kořenového adresáře C:\. Můžete ale určit i jiné umístění.) Příkaz potvrďte klávesou Enter. Pokud se neobjeví nějaké chybové hlášení, soubor s výpisem obsahu adresáře se vytvoří.

 

Pokud by ve výpisu byla „pokažená čeština“ (tj. české znaky by nebyly vypsány korektně), uzavřete okno s příkazovým řádkem (kliknutím na křížek v horním rohu nebo zapsáním příkazu exit a stisknutím klávesy Enter) a otevřete jej znovu. Ale místo příkazu cmd použijte k jeho otevření příkaz cmd /u.

Pokud byste trval na použití nějakého programu, můžete zkusit aplikaci Dir2Txt.

Tvorba www stránek