Cesta: Poradna / Co je to vlastně FUP? A datové limity?


Slyšel jsem, že mezi datovými limity a FUP (Fair User Policy) je rozdíl, ale také jsem slyšel názor, že FUP je jenom jiné označení pro datové limity. Můžete mi to konkrétně vysvětlit?

FUP má být souborem pravidel a opatření, která zabraňují tomu, aby jeden uživatel nadměrným využíváním internetového připojení zhoršoval kvalitu připojení pro další uživatele. Může jít například o omezení přenosové rychlosti při využívání výměnných sítí, aby uživatelé nelegálně sdílející po internetu velké množství filmů a hudby nezahlcovali připojení pro ostatní. Běžný uživatel by FUP neměl negativně pocítit, spíše naopak.

Datové limity klasického typu patří do minulosti. Když přicházely první služby a nabídky umožňující připojení po libovolně dlouhou dobu za pevnou cenu, byla stále potřeba nějaká regulace. Nehlídal se tedy prosurfovaný čas, ale objem stažených dat. Běžný uživatel, který potřeboval na internetu jenom hledat informace a vyřizovat e-mailovou korespondenci, mohl být klidný. Ale uživatelé stahující větší množství dat se museli připravit na to, že po vyčerpání předem daného limitu pro objem přenášených dat budou za data přenesená nad tento limit platit další poplatky, což je pochopitelně odrazovalo.

Časem však na datové limity naráželi také běžní uživatelé, a také proto se termín „datové limity“ dost zprofanoval. Došlo tedy k tomu, že poskytovatelé připojení začali datové limity označovat zkratkou FUP. Zároveň místo platby za data přenesená nad limit se objevila jiná opatření – zejména dočasné snížení přenosové rychlosti. Uživatel přenášející data nad limit se tak nemusel bát vysokých účtů a operátoři se při propagaci svých služeb vyhnuli nepopulárnímu termínu „datové limity“.

Tvorba www stránek