Cesta: Poradna / Co je to firewall?


K čemu je tzv. firewall a mohu jej používat současně s antivirovým programem?

Firewallem by měl být vybaven každý počítač připojený k internetu. Firewall totiž představuje jakousi zeď mezi počítačem a internetem. Chrání váš počítač před útoky hackerů a zároveň řídí odchozí a příchozí data. Umožňuje vám rozhodnout se, zdali třeba nějakému programu umožníte přístup k internetu, nebo nikoliv.

Některé firewally pak chrání i sám počítač a upozorní, spouští-li se nějaký program bez vašeho vědomí. Firewall se pak zeptá, zdali si skutečně přejete program spustit, nebo nikoliv. Kromě ochrany před útoky z internetu a před nechtěným únikem dat z vašeho počítače tak náročným uživatelům poskytuje i lepší kontrolu nad jejich počítačem.

Firewall můžete používat současně s antivirovým programem, zde riziko kolize hrozí opravdu jen ve velmi vzácných případech.

Tvorba www stránek