Cesta: Poradna / CD, DVD a BD / Životnost / Jsou CD a DVD nespolehlivá?


V MF Dnes vyšly vcelku alarmující údaje o celkem nízké době životnosti záznamů na nosičích CD, a zvláště pak na DVD. Co si o této problematice myslíte? Jsou CD/DVD skutečně tak nespolehlivá, jak je uváděno?

Stanovení nějakého jednoznačného postoje k této problematice by podle mě bylo příliš odvážné – pro jakákoli tvrzení (zatracující, či obhajující optické disky) nemáme žádné seriózní podklady. Mohli bychom sice nějaká vzorková média „potrápit“, tedy testovat, zda budou použitelná, ale tím dokážeme pouze kvalitu jednotlivých kusů. Z takového „výzkumu“ se prostě nedají dělat obecné závěry. Nechceme tedy vznášet žádné skandalizující soudy – přijde mi rozumné doporučovat to, co se na našich stránkách již mnohokrát objevilo: vypalovat průměrnou rychlostí na kvalitní značková média a média skladovat podle doporučení výrobce. (Nijak tím nechci odsoudit článek kolegů z MF Dnes, koneckonců jsem jej ani nečetl. Pravda je, že pokud uvedené zásady člověk dodržuje, nemusí se bát, že by médium přestalo fungovat dříve, než data na něm uložená zcela zastarají. Na druhé straně, zvolíte-li špatné médium a budete s ním nevhodně zacházet, může vypovědět službu už po pár týdnech používání. A to nezřídka bývá námětem senzacechtivých článků – na internetu najdete podobných textů desítky.)


Tvorba www stránek