Cesta: Poradna / CD, DVD a BD / Přehrávání / Jak znovu aktivovat automatické přehrávání?


Přestala se mi automaticky spouštět  CD/DVD média. Jak tuto možnost mohu znovu aktivovat?

Tento problém může mít různá řešení, podle toho, zda se jen nezobrazuje nabídka systému u těch médií, která nemají vlastní rozhraní pro automatické spuštění (případ 1), nebo zda se automaticky nespouští ani ta média, která vlastní rozhraní mají (třeba CD z PPK; případ 2 [Windows XP Professional] resp. 3 [Windows XP Home]).

1. Otevřete  okno Tento počítač a klikněte pravým tlačítkem na ikonu CD/DVD mechaniky. Z nabízeného menu vyberte možnost Vlastnosti. Ve stejnojmenném zobrazeném okně pak přepněte na kartu Přehrát automaticky. Zde označte volbu Vždy se dotázat na výběr akce a klikněte na tlačítko OK.

2. Windows XP Profesional. Z nabídky Start vyberte možnost Spustit. Do otevřeného okna zadejte text gpedit.msc a klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se okno Zásady skupiny a v něm je třeba v nabídce vlevo rozbalit složky Konfigurace počítače a dále Šablony pro správu a kliknout na složku Systém. V pravé části okna nyní vyhledejte možnost Vypnout automatické přehrávání (pozor, položky nejsou řazeny podle abecedy!). Na tuto možnost dvakrát klikněte, a zobrazí se stejnojmenné okno. V něm zvolte buď možnost Zákázáno, nebo možnost Není nakonfigurováno a svoji volbu potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

3. Windows XP Home. Z nabídky Start vyberte položku Spustit. Vepište text regedit a klikněte na tlačítko OK. V zobrazeném najděte a kliknutím označte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom a zkontrolujte, zda je hodnota AutoRun v pravé části okna nastavena na 1. Pokud ne, klikněte na ni tlačítkem myši, vyberte možnost Změnit, v poli Údaj hodnoty změňte 0 na 1 a klikněte na tlačítko OK. Dále najděte záznam  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\NoDriveTypeAutoRun – hexadecimální hodnota tohoto klíče musí být pro správné fungování automatického spouštění nastavena na 91.

Tvorba www stránek