Cesta: Poradna / Bezpečnost / Hesla / Nemohu se přihlásit


Když se přihlašuji v prohlížeči Internet Explorer 7, nedaří se mi to, a to ani když údaje zadávám správně. Myslím, že chyba je v nastavení prohlížeče, ale bohužel nevím jaká. Mohli byste mi prosím poradit?

Chyba v nastavení MSIE asi není, pravděpodobně zadáváte špatné údaje, aniž byste o tom věděl. Tento problém může mít několik příčin:

1. Je zapnutá klávesa CapsLock a místo malých písmen se pak zadávají velká. (U hesel velikost písma většinou hraje roli: „Pepicek123“ a „pepicek123“ jsou jiná hesla.)

2. Máte nastavenu jinou klávesnici, než jste zvyklý. Například na anglické klávesnici jsou oproti české prohozena písmena „z“ a „y“ a místo čísel (v horní řadě kláves) jsou speciální znaky.

3. Je vypnutá numerická klávesnice (kontrolka a klávesa NumLock) a čísla z ní nejsou zadávána, i když uživatel stiská klávesy.

4. Klávesnice má v některém místě horší chod a znak není v pořádku zadán, ani když uživatel klávesu zdánlivě stiskne.

Jestliže mohu něco doporučit, zkuste zadávané heslo napsat někam vedle – například do adresního řádku prohlížeče nebo do nového dokumentu v textovém editoru. Pak uvidíte, v čem je problém.

Tvorba www stránek