Cesta: Novinky / Zlaté časy elektronické kriminality


Zlaté časy elektronické kriminality

Společnost McAfee zveřejnila výsledky studie, v jejímž rámci zkoumala po celém světě investice firem do zabezpečení informačních technologií. Ze studie plynou alarmující závěry: Přestože s výší investic do oblasti počítačové bezpečnosti je spokojena jen slabá polovina IT odborníků, kvůli ekonomické krizi se IT odborníci budou muset spokojit s ještě menšími prostředky. Za poslední dva roky přitom rapidně vzrostl počet hrozeb. Elektroničtí piráti zřejmě vycítili svou příležitost a často využívají všeobecného strachu líčením návnad typu „staň se rychle bohatým, a krize tě neohrozí“.

Celý problém navíc ještě přiživuje fakt, že přestože legislativa postihující elektronickou kriminalitu je všeobecně slabá (pokud vůbec nějaká existuje), vlády se zabývají spíše ekonomickými otázkami. Domácí uživatelé jsou přitom ohroženi možná ještě více než velké firmy a společnosti, neboť jejich zabezpečení je na velmi nízké úrovni. Pro české uživatele není bez zajímavosti ani to, že lokalizovaný (neanglický) škodlivý software zaznamenal za poslední dva roky více než sedminásobný růst. Jazyková bariéra nás tedy pozvolna přestává chránit.