Cesta: Novinky / Záchrana dat po povodních


Záchrana dat po povodních

Přestože výpočetní techniku zasaženou povodní už nezachráníte, data uložená na zatopených médiích lze při včasném profesionálním zásahu obnovit. Pro záchranu takových dat je extrémně důležité, aby uživatel takto postižený disk či celý počítač nepřipojoval k napájení a nezapínal. I pouhým jedním zapnutím se tak totiž o záchranu dat většinou nadobro připraví. Zvláště ohrožené jsou pevné disky, které navzdory rozšířenému názoru nejsou hermeticky uzavřené – voda tak může bez větších překážek vniknout i do vnitřní mechaniky disku. Záplavová voda je zpravidla také chemicky velmi agresivní a působí jako významný katalyzátor při korozi vnitřních součástí, včetně datových ploten.

Česká společnost Datarecovery, která se obnovou dat zabývá již dlouhá léta, doporučuje následující postup:

  • Odpojte paměťové médium, nepřipojujte jej k napájení!
  • Médium nevysušujte. Nezaschlé zbytky záplavové vody a bahna je vhodné smýt destilovanou vodou.
  • Médium vodotěsně zabalte a co nejrychleji doručte do specializované laboratoře.