Cesta: Novinky / Relikviář svatého Maura na PPK CD


Relikviář svatého Maura na PPK CD

Na příštím cédéčku našeho časopisu najdete obsáhlou multimediální prezentaci druhé nejcennější movité památky v Česku – Relikviáře sv. Maura. Prezentace zahrnuje stovky fotografií a spoustu zajímavých informací o historii památky i o jejím náročném restaurování.

Na Pražském hradě je vystaven Relikviář sv. Maura

Ve Vladislavském sále Pražského hradu je od 24. listopadu 2010  do 27. února 2011 vystaven vzácný středověký Relikviář sv. Maura, který je druhou nejcennější zlatnickou památkou na území ČR. Záštitu nad výstavou převzala manželka prezidenta republiky Livia Klausová.

Výstavou relikviáře vrcholí oslavy 25. výročí jeho nalezení. Relikviář byl po náročném pátrání nalezen 5. listopadu 1985 v zásypu hradní kaple státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou. Po dlouhém a náročném restaurování je trvale vystaven v trezorové místnosti bečovského zámku. Na Pražském hradě byl v roce 2000 vystaven na výstavě, dokumentující aktuální stav jeho restaurování.

Čtenáři časopisu Počítač pro každého, kteří se chystají navštívit tuto mimořádnou výstavu, mají velkou výhodu v tom, že se s vystavovaným exponátem mohou seznámit dopředu a to do takových podrobností, které neuvidí ani při pohledu na originál. Krátký čas, který na prohlídku budou mít, tak budou moci využít mnohem efektivněji. CD Relikviář sv. Maura najdete v časopisu PPK 25/2010, který vyjde 6. prosince.

Ve Vladislavském sále jsou k vidění také kopie českých korunovačních klenotů, které vznikaly v letech 1967 a 1979-80 na Střední umělecko-průmyslové škole v Turnově. CD Korunovační klenoty najdete v PPK 19/2010.