Cesta: Novinky / Recyklomanie


Recyklomanie

Každý, kdo v obchodech s elektronikou v průběhu října zakoupí nový televizor nebo počítačový monitor a přitom prodejci odevzdá svůj starý k recyklaci, obdrží 500 Kč. Kampaň pod názvem Recyklomanie pořádá kolektivní systém Asekol, který se zabývá organizací zpětného odběru a recyklací vysloužilých elektrozařízení.

Občané, kteří vlastní starý, nepotřebný nebo zcela nefunkční televizor či monitor, mohou v říjnu ušetřit při nákupu nového. Stačí, když kupující nového LCD, plazmového televizoru nebo počítačového monitoru zakoupí přístroj výrobce zapojeného do kolektivního systému Asekol a obratem odevzdá svoji starou televizi či monitor. Při nákupu obdrží spotřebitel bonusový šek a ten spolu s kopií účtenky zašle do firmy Asekol. Následně obdrží částku 500 Kč. Aktuální seznam prodejců a značek zapojených do projektu Recyklomanie bude od 1. října k dispozici na www.recyklomanie.cz.