Cesta: Novinky / Mobilní etiketa


Mobilní etiketa

Nejnovější průzkum společnosti Intel ukazuje, že normy společenského chování se pod vlivem informačních technologií značně proměňují. Jak jsme na tom my, Češi? Za největší prohřešek proti slušnému chování při zacházení s mobilními technologiemi obecně považujeme psaní SMS při řízení, hlasité telefonování na veřejnosti a příliš hlasité vyzváněcí tóny. Ostatní národy jsou na tom podobně. Co se týče hodnocení mobilních mravů svých spoluobčanů, patříme k těm shovívavějším (nejkritičtější jsou k sobě Francouzi a Italové). Bezmála tři čtvrtiny Čechů se ztotožňují s tvrzením, že pro používání technologických zařízení na veřejnosti by měla platit pevně daná pravidla, což Čechy zařazuje na třetí místo ze sledovaných zemí.