Cesta: Novinky / Jak prodloužit život baterií


Jak prodloužit život baterií

Notebooky, mobilní telefony či fotoaparáty používáme téměř denně. Dlouhodobým využíváním se však snižuje kapacita baterií a přístroj se vybije vždy v tu nejnevhodnější dobu. Abychom životnost baterií prodloužili, je třeba s nimi správně zacházet.

1. První nabití a vybití

Před prvním použitím je třeba baterii zcela nabít. V případě částečného dobití v prvním cyklu by totiž mohlo dojít k nevyužití plné kapacity. Pokud používáte baterie typu Ni-MH, proveďte raději tři až pět nabíjecích cyklů, baterii tedy opětovně plně nabijte a vybijte. Lithiové baterie typu Li-ion a Li-Pol díky odlišnému složení netrpí paměťovým efektem a ztrácejí plnou kapacitu pomaleji, proto opakování nabíjecích cyklů není nutné. Máte-li ve svých přístrojích baterie lithiové, při běžném používání je lepší nabíjet akumulátor častěji a pravidelně. Delší pauzy mezi nabitím a vybitím totiž životnost baterií tohoto typu zkracují.

2. Vlhkost a extrémní teploty

Bateriím  škodí vlhko a extrémní teploty. Baterie by proto neměly být vystavovány přímému slunci či mrazu ani by neměly zůstávat ve vlhkém prostředí, nebo dokonce přímo ve vodě. V těchto případech totiž může snadno dojít ke korozi a k poškození jednotlivých součástí baterie. Pokud baterie nebyla vystavena vlhku příliš dlouho, je možné ji otřít do sucha, zvláště v místě s kontakty, a nechat ji 48 hodin vyschnout při pokojové teplotě. Poté by již měla být plně funkční. Nikdy však neotevírejte kryt baterie a nevysoušejte ji zevnitř ani se nepokoušejte sušit baterii fénem.

3. Dlouhodobé skladování

Životnost baterií zkracuje dlouhodobé skladování. Bateriím totiž prospívá, když jsou neustále využívány. Proto pokud máte pro notebook nebo mobilní telefon náhradní baterie, používejte je střídavě v pravidelných intervalech. Nepracujete-li s přístrojem každý den, skladujte ho bez baterií. Ty je nutné uložit vždy odděleně, aby se nezkracovala jejich životnost. Navíc by baterie neměly být skladovány zcela vybité, proto je před vyjmutím z přístroje nabijte na 40 % jejich kapacity. V případě, že používáte Ni-MH baterie, je vhodné každého čtvrt roku baterii vybít a znovu nabít. Baterie ukládejte nejlépe na místě se stálou teplotou kolem 15 °C.

4. Šetrné zacházení

Baterie jsou velmi náchylné k mechanickému poškození, proto je třeba s nimi šetrně manipulovat. Mohou se snadno poškodit pádem na zem nebo jiným silným nárazem. Zároveň by se neměly dostat do blízkosti kovových předmětů, aby nedošlo ke zkratování. Pokud byla baterie mechanicky poškozena, neměla by být do přístroje znovu vložena. Raději se nikdy nepokoušejte opravit baterie vlastními silami, mohli byste způsobit ještě větší škody. Poškozený výrobek zašlete servisnímu opravci, který si s nápravou snadno poradí. Pokud již nechcete poničenou baterii opravovat, nevyhazujte ji do směsného odpadu – baterie totiž obsahuje chemikálie, které škodí životnímu prostředí.

5. Šetřete energii

Na životnost baterií má vliv i četnost nabíjení a vybíjení. Příliš časté vybíjení totiž bateriím škodí. Proto je dobré přizpůsobit používání přístrojů tak, aby spotřebovávaly minimum energie. Nainstalujte na svých noteboocích, mobilech či fotoaparátech úsporný režim a ztlumte jas a kontrast displeje. Nenechávejte přístroje zbytečně zapnuté – pravidelně je vypínejte. Mobilní telefony například potřebují velké množství energie na vyhledávání signálu. Na cestách, kdy signál kolísá, je tedy vhodné mobil vypnout.

(Zdroj: Tisková zpráva e-shopu BatteryShop.cz.)