Cesta: Novinky / Informace o lécích on-line


Informace o lécích on-line

Na novém internetovém portálu leky.sukl.cz naleznou návštěvníci podrobné informace o všech v Česku povolených lécích. Kromě přehledu léčiv, účelu jejich použití a způsobu podání zde zjistíte i důležité údaje o finanční stránce věci, tedy to, kolik lék stojí a kolik z jeho ceny hradí pojišťovny.

Na moderně zpracovaných  a přehledných stránkách dále naleznete encyklopedii léčiv a výkladový slovník, v nichž i laik může získat důležité informace a objasnit si význam některých termínů, které s léky úzce souvisí.