Cesta: Novinky / Chcete dělat Novinky?


Chcete dělat Novinky?

Zpravodajský server Novinky.cz oslovuje v těchto dnech své čtenáře s nabídkou pravidelně přispívat vlastními zprávami a fotografiemi. Smyslem tohoto projektu je umožnit uživatelům psát a publikovat regionální zprávy. Může jít o zprávu, která má krajský nebo okresní význam, ale i o zprávu, která se týká konkrétního města či vesnice. Všechny články čtenářů budou v redakci Novinek před zveřejněním přečteny (případně ověřeny regionálním zpravodajem) a potom publikovány v rubrice „Vaše zprávy z regionů“.

K tomu, aby zprávy čtenářů splňovaly základní kritéria zpravodajských materiálů, vytvořila redakce Novinek speciální nápovědu, ve které sumarizuje zásady pro výběr tématu, způsob psaní i výčet informací, jež do článků nepatří. Pro zapojení do sítě regionálních přispěvatelů stačí čtenářům jednorázová registrace, kterou redakce během dvou až tří dnů korespondenčně potvrdí. Ti čtenáři, kteří v současné době přispívají do diskusních fór, se budou moci registrovat prostřednictvím e-mailu. Rubrika je přístupná na adrese www.novinky.cz/vase-zpravy. Zájemci o zapojení do projektu mohou začít na adrese www.novinky.cz/vase-zpravy/start.