Cesta: Novinky / Časopis Počítač pro každého končí


Časopis Počítač pro každého po 22 letech končí

Vážení čtenáři, 

vydávání časopisu Počítač pro každého bylo ukončeno. Aktuální vydání PPK 15/2020, které je v prodeji od 8. července tohoto roku, je poslední. Vydavatelství Burda International s.r.o. bylo k tomuto nepopulárnímu kroku donuceno okolnostmi, které jsme nedokázali ovlivnit a které jsou následkem současné „koronavirové“ krize.

Je nám velmi líto, že náš časopis končí. Během své dvaadvacetileté existence si našel spoustu příznivců a stálých čtenářů, jejichž dopisy nás přesvědčují o tom, že naše práce nebyla zbytečná. Spokojenost našich čtenářů a radost z toho, že se mnozí z nich díky našemu časopisu něco užitečného naučili, byla pro nás velkou motivací.

Děkujeme vám za stálou přízeň.

Jménem redakce i celého vydavatelství se s vámi loučím a přeji všem pevné zdraví a mnoho úspěchů nejen při práci s počítačem a s komunikačními technologiemi, ale i v pracovním a osobním životě.

Ivan Heisler

šéfredaktor časopisu Počítač pro každého

Předplatitelé obdrželi s posledním vydáním časopisu (PPK 15/2020) dopis s oznámením, že časopis nebude nadále vycházet, a s návrhy na kompenzaci nedodaných předplacených výtisků. Naši předplatitelé mohou pokračovat v odebírání některého z ostatních časopisů z portfolia vydavatelství Burda International CZ nebo si vyžádat vrácení poměrné části uhrazeného předplatného.