Cesta: Novinky / Bezpečnostní zpráva za rok 2008


Bezpečnostní zpráva za rok 2008

Společnost Symantec zveřejnila zprávu MessageLabs Intelligence 2008 Security Report. V roce 2008 dosáhl průměrný roční podíl nevyžádané pošty 81,2 %, přičemž většinu nevyžádané pošty tvořil obsah zahrnující pouze text nebo kód HTML a vzrůstající podíl nevyžádané pošty pocházel od renomovaných poskytovatelů webových e-mailových účtů a aplikačních služeb. Průměrná úroveň výskytu virů v roce 2008 byla 1 virus ve 143,8 e-mailu, což je pokles oproti roku 2007, kdy průměrná úroveň byla 1 virus ve 117,7 e-mailu. Pokles je možno přičíst na vrub přechodu k šíření škodlivého kódu pomocí nebezpečného obsahu hostovaného na webových serverech a pomocí automatické instalace z webu na úkor e-mailu jako primárního prostředku distribuce.