Cesta: Novinky / Archiv vytesaný do kamene


Archiv vytesaný do kamene

Česká firma Northern Star, která vyrábí optické disky, vyvinula a nabízí speciální DVD, určený k dlouhodobé archivaci dat. Na rozdíl od běžných vypalovacích CD a DVD, jejichž záznamová vrstva je tvořena organickými materiály (vlastnosti těchto materiálů se časem mění, což má vliv na čitelnost dat), mají disky DataTresorDisc záznamovou vrstvu z anorganických keramicko-kovových materiálů. Díky stálosti speciálního materiálu může výrobce garantovat dlouholetou čitelnost záznamu (udává až 160 let), pokud použijete doporučený typ vypalovačky (seznam vypalovacích mechanik najdete na webu výrobce). Disky odpovídají standardu DVD+R a mají kapacitu 4,7 GB. Jedno DVD DataTresorDisc vyjde na 90 až 100 Kč včetně DPH (podle balení).