Cesta: Novinky / Archiv Svobodné Evropy on-line


Archiv Svobodné Evropy on-line

Národní muzeum spustilo na adrese eSbírky.cz novou webovou prezentaci sbírkových fondů českých muzeí a galerií. Stránky jsou zaměřeny především na volné procházení sbírek, a to jednak podle zastoupených institucí, jednak podle dalších kritérií, jakými jsou typ sbírky, datace či místo původu. Tak je možné si prohlížet například fotografické kolekce z několika institucí zároveň. Kromě fotografií sbírkových předmětů je nově možné nahrávat do prezentace také zvukové záznamy. To umožní v nejbližší době zpřístupnit například rozsáhlý zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa, spravovaný Československým dokumentačním centrem.