Cesta: Archiv vydání / 2010 / 17 / Počítač pro každého 17/2010 – úvodník


Počítač pro každého 17/2010 – úvodník

Velký bratr vás sleduje

Vážení čtenáři, jeden z hrdinů mého oblíbeného televizního seriálu Teorie velkého třesku prohlásil, že na internetu není místo pro pravdu. Tato věta má přinejmenším dva významy. Za prvé vyzývá čtenáře k obezřetnosti. Zapomeňte na pořekadlo „Co je psáno, to je dáno“ a nedůvěřujte slepě všemu, co si na internetu přečtete. Pamatujte na to, že na internetových stránkách může kdokoli zveřejnit cokoli a že obsah takového sdělení (včetně informace o totožnosti autora) nemusí být pravdivý. Za druhé jde o to, že každý, kdo prostřednictvím internetu zveřejňuje jakékoli (pravdivé) informace o sobě, měl by tak činit velmi opatrně a jen v nezbytně nutné míře. I takový údaj, který momentálně považujete za neškodný, může být za určitých okolností nebo třeba v budoucnu zneužitelný. Vycházejte z toho, že cokoli umístíte na internet, to už nikdy nelze utajit a může to být použito proti vám nebo proti vašim blízkým. A nemusí jít jen o často uváděný jednoduchý příklad situace, kdy ve svém veřejném profilu v sociální síti uvedete adresu svého bydliště a pak zveřejníte termín plánované zahraniční dovolené. I zdánlivě nevinná nebo vtipná fotografie vašeho kamaráda s (ne)patřičným popiskem mu může způsobit problémy v rodině nebo v zaměstnání. I na internetu platí heslo „Nemyslíš – zaplatíš“.

Přeji všem krásný zbytek prázdnin.

Ivan Heisler, šéfredaktor

 





Tvorba www stránek