Cesta: Archiv vydání / 2009 / 16


Počítač pro každého 16/2009

Významnou část časopisu tvoříme podle dotazů a podnětů vás, čtenářů PPK. Některé problémy se však opakují. Proto jsme se rozhodli rubriku „Téma čísla“ v šestnáctém vydání věnovat odpovědím na nejčastější dotazy. V každé z šesti oblastí (Windows, Hardware, Kancelář, Multimédia, Internet a Bezpečnost) zodpovíme pětici otázek tak, aby i laik věděl, jak danou situaci řešit.


Počítač pro každého 16/2009 – úvodník

Vážení čtenáři, poté, co jsme v PPK 14/2009 změnili balení přiložených CD z kartonové obálky na průhlednou obálku plastovou, několik čtenářů nám napsalo, že se jim nový způsob balení nelíbí. Polypropylen je sice na skladování CD vhodnější (je k nim šetrnější než karton), obal si nyní můžete vytisknout a pro vyhledávání programů v archivu PPK CD je na každém našem CD k dispozici jednoduchá databáze, ale zvyk je železná košile a někteří čtenáři by se rádi vrátili ke starému způsobu balení CD. Jestliže se ukáže, že těchto čtenářů je víc než těch, kterým nový způsob balení CD vyhovuje, můžeme se ke kartonovým obálkám vrátit.


Počítač pro každého 16/2009 – obsah čísla

Prohlédněte si obsah šestnáctého vydání Počítače pro každého v roce 2009! V čísle je mnoho zajímavých článků, které jsme v anotaci ani na obálce nezmínili...


Počítač pro každého 16/2009 – obsah CD

Na zdarma přiloženém CD naleznete dva užitečné bonusy – plnou verzi programu East-Tec Backup 2008 a plnou verzi programu East-Tec Eraser 2008. První jmenovaný program slouží nejen k zálohování dat, ale také k zálohování e-mailů, registru Windows, nastavení prohlížečů a podobně. Druhý zase dokáže bezpečně smazat různá citlivá osobní data. Kromě bonusů se můžete těšit i na pečlivě protříděnou sbírku zdarma dostupných programů, tentokrát z oblasti diagnostiky počítače.


Počítač pro každého 16/2009 – PDF

Stáhněte si zdarma dva ukázkové články z PPK 16/2009 ve formátu PDF!


Tvorba www stránek