Cesta: Archiv vydání / 2008 / 10 / Počítač pro každého 10/2008 – úvodník


Počítač pro každého 10/2008 – úvodník

Všeho s mírou – i internetu

Vážení čtenáři, v minulém úvodníku jsem se rozplýval nad užitečností internetu. Psal jsem o tom, jak je dobře, že státní úřady jsou k internetu připojeny a jeho prostřednictvím mohou občanům daleko rychleji a pružněji poskytovat své služby. Druhý den poté, co minulé vydání PPK vyšlo, jsem se (pochopitelně na internetu) dočetl, že úřady řeší problémy týkající se zneužívání internetu zaměstnanci. Konkrétně šlo o úředníky na některých radnicích a na ministerstvech: Jejich vedoucí pracovníci si u specializované firmy objednali podrobné sledování internetového provozu na úřadě. Výsledky takových auditů jsou pro někoho překvapivé: Někteří zaměstnanci tráví soukromým brouzdáním na internetových stránkách, hraním her a korespondencí s kamarády až polovinu pracovní doby. Jsou i případy, kdy soukromé využití internetu přesáhlo sto procent pracovní doby (úřednice prostě „surfovala přes čas“). Tento problém se jistě netýká pouze státních a obecních úředníků – k podobným situacím dochází i v jiných firmách –, ale u úředníků je pravděpodobně nejvýraznější. Těžko si totiž lze představit řidiče autobusu, učitele, farmáře, pokladního v samoobsluze nebo horníka, kteří by předstírali svou práci a přitom hráli nějakou počítačovou hru nebo na internetu vyhledávali necudné obrázky.

Jak je vidět, internet dokáže efektivitu práce nejen výrazně zvýšit, ale v některých případech také výrazně snížit. Záleží jen na nás. Proto je snaha zaměstnavatelů o kontrolu využívání internetu více než pochopitelná.

Doma řešíme stejný problém, ale trochu z jiného pohledu. Zatímco zaměstnavatele trápí efektivita využití pracovní doby a firemních počítačů, ale mravní výchovou dospělých zaměstnanců se většinou zabývat nemusí, rodiče mají na zřeteli právě výchovnou stránku. V obou případech je řešením možnost nastavit určitá omezení a technickými prostředky zajistit jejich dodržování. V domácích podmínkách můžete využít programy s funkcemi takzvané rodičovské kontroly. Tyto bezpečnostní nástroje vám umožní jednak omezit využití počítače na stanovenou dobu (určitě není žádoucí, aby děti trávily u počítače celé dny), jednak zabránit uživatelům v přístupu k vybraným kategoriím internetových stránek. Které nástroje to jsou a jak je použít, to vám poradíme právě v tomto vydání. Nezapomeňte však na to, že technické omezení samo o sobě vaše děti nezachrání. Aby se však takový zákaz zcela neminul účinkem, může být pouze doplňkem výchovy. A s výchovou potomků vám už účinně neporadí žádný časopis, tím méně časopis o počítačích. My vám můžeme poradit jen to, jak přístup k internetu technicky zabezpečit. V tom ostatním vám budeme držet palce.

Ivan Heisler, šéfredaktor

 

Tvorba www stránek