Cesta: Archiv vydání / 2008 / 08 / Počítač pro každého 8/2008 – úvodník


Počítač pro každého 8/2008 – úvodník

Bezpečnost především

Vážení čtenáři, již mnohokrát jsme na stránkách našeho časopisu psali o tom, jak důležitá je bezpečnost. Počítač sám o sobě je užitečný nástroj a nabízí vám mnoho možností, ale teprve po jeho připojení k internetu máte nekonečné příležitosti získávat nejrůznější informace z celého světa a schopnost komunikovat s kýmkoli bez ohledu na vzdálenost. Internet je však prostředí otevřené nejen pro užitečné informace, ale i pro různá individua s nekalými úmysly. Nebudete-li se před nimi odpovídajícím způsobem chránit, můžete se snadno stát obětí zločinu. A jestliže nepoužíváte počítač jenom pro zábavu, ale jeho prostřednictvím například i obchodujete, nakupujete a ovládáte bankovní účty, mohou být následky takového elektronického zločinu velmi hmatatelné. Proto se k tématu bezpečnosti budeme pravidelně vracet – svět internetu se mění velmi dynamicky a tak jako se mění rizika, vyvíjejí se také způsoby ochrany.

Tentokrát vám nabízíme hned několik článků souvisejících s bezpečností: Představujeme devět programových balíků, které vám pomohou zajistit ochranu před hlavními hrozbami, radíme, jak se ubránit podvodným e-mailům, a porovnáváme tři různé zálohovací programy.

Lahůdka pro digitální fotografy

Na přiloženém cédéčku najdete další exkluzivní bonus. Tentokrát jde o plnou verzi programu Zoner Photo Studio 10 - Classic. Tento oblíbený grafický program vám umožní přehledně uspořádat digitální fotografie, prohlížet je a také je různě upravovat.

Deset let s vámi a pro vás

V době, kdy bylo toto vydání Počítače pro každého dokončováno v tiskárně, uplynulo právě deset let ode dne, kdy náš časopis vyšel vůbec poprvé. V dubnu 1998 jsme začali vydávat sérii šestadvaceti sešitů. V nich jsme pod heslem „Znalosti a zábava ve 26 dílech“ seznamovali širokou obec počítačových začátečníků s tím, k čemu je osobní počítač vlastně dobrý a jak jej použít. Vsadili jsme na srozumitelné podání a na praktické návody. Tím se Počítač pro každého už ve svých počátcích lišil od všech ostatních počítačových časopisů – ty byly určeny počítačovým odborníkům a nadšencům a laik jim většinou nerozuměl. Srozumitelnost a užitečnost podávaných informací byly základem úspěchu a ten nás pak přiměl k tomu, abychom ve vydávání časopisu pokračovali. Mnozí naši čtenáři si pamatují celou naši historii, těm novým nabízíme ukázky obálek z minulých let.

Za veškeré úspěchy však vděčíme především vaší trvalé přízni. Děkuji vám za ni a věřím, že se nám podaří váš zájem a vaši důvěru udržet i v budoucnu. Nevím sice, jestli budu mít příležitost v roce 2018 rekapitulovat dalších deset let trvání časopisu (nevíme, jak budou za deset let vypadat počítače, a nevíme ani to, jestli nějaké počítačové časopisy budou vůbec vycházet), ale do příštích let vám jménem celé redakce přeji mnoho štěstí a pevné zdraví.

Ivan Heisler, šéfredaktor

 
  • .
  • .

Tvorba www stránek