Cesta: Archiv vydání / 2007 / Počítač pro každého 21/2007 – úvodník


Počítač pro každého 21/2007 – úvodník

Vážení čtenáři, většina z nás dnes používá elektronickou poštu častěji než tu klasickou. Dopisní papír pomalu mizí v propadlišti dějin, doprovázen inkoustem, kalamářem, pečetním voskem a tajemstvím zalepené dopisní obálky. Ve světě internetu se tak ztrácí kouzlo balíčků zažloutlých dopisů, které ještě dnes nacházíme na půdách a ve sto let starých skříních po pradědečkovi. Nevím, jestli budou naši potomci za sto let schopni přečíst naše e-maily uložené prostřednictvím magnetického nebo optického záznamu na destičkách, které se přestanou používat padesát let předtím, než se oni narodí. Možná bude i lepší, když je přečíst nedokážou – historická hodnota obsahu většiny našich elektronických dopisů je přinejmenším diskutabilní, o hodnotě literární ani nemluvě. Nechme proto budoucím generacím ke zkoumání raději jen to, co je napsáno na papíře. Pro nás však může mít obsah elektronické korespondence, staré třeba několik týdnů nebo měsíců, svůj význam. Proto se určitě vyplatí aspoň ty důležitější dopisy uchovat. Některé si můžeme vytisknout a založit do papírového archivu, ale to nemůžeme udělat se všemi. Na to většinou nemáme ani dost papíru, ani dost velké skříně. Zbývá možnost archivovat elektronickou poštu v elektronické podobě. V tomto případě se však musíme zabývat otázkami, jak takový archiv přenést ze starého počítače na nový nebo z jednoho poštovního programu do jiného, případně jak poštu zálohovat, abychom o ni nepřišli při havárii počítače nebo při jeho ztrátě. Věřím, že některé z těchto otázek vám pomohou vyřešit návody obsažené v hlavním tématu tohoto vydání.

Zálohování elektronické pošty však není jediným tématem tohoto čísla. Dočtete se v něm i o digitalizaci hudebních nahrávek a o jejich úpravách v počítači a najdete tu i další užitečné návody. Nezapomínáme ani na hardware – otestovali jsme čtyři LCD monitory, praktickou klávesnici a kompaktní digitální fotoaparát. Zvídaví začátečníci najdou v článku na přání přehled základních součástí osobního počítače.

Přiložené cédéčko je i tentokrát doslova nabito užitečnými programy. Kromě plné verze hry je tu i balík bezpečnostních programů nazvaný Panda Internet Security 2008 (s bezplatným odběrem aktualizací na tři měsíce) a desítky dalších programů a nástrojů, z nichž si vybere snad každý.

Na konci září skončila naše letní fotosoutěž; zbývá už jen poděkovat všem zúčastněným za obrovské množství příspěvků a vyhlásit vítěze. Aby vůbec bylo možné zachovat charakter soutěže (a přimět účastníky k tomu, aby posílali soutěžní snímky, a ne celá fotoalba), maximální počet snímků od jednoho účastníka jsme už v podmínkách soutěže omezili na dvacet. I tak se ale sešlo více než dva tisíce obrázků. Vybrat vítěze jednotlivých kategorií nebylo jednoduché. Chcete-li vědět, jestli jste mezi nimi i vy, podívejte se na stránku 36 tohoto vydání nebo na internetovou stránku na adrese www.dfv.cz. A jestliže vás nezajímá, které snímky vyhrály soutěž, potěšte se aspoň prohlídkou galerie stovek pěkných obrázků, které naši čtenáři letos v létě pořídili.

Ivan Heisler, šéfredaktor

 

Tvorba www stránek