Cesta: Archiv vydání / Počítač pro každého 4/2009 – úvodník


Počítač pro každého 4/2009 – úvodník

Data v bezpečí

Vážení čtenáři, zálohujete data uložená ve svém počítači? A jestliže ano, děláte to pravidelně? Odpovědi na obě tyto otázky by měly být kladné, ale skutečnost je bohužel taková, že většina z nás důležitost zálohování podceňuje. Buď proto, že data uložená v počítači nepovažujeme za tak důležitá, abychom byli ochotni jejich ochraně věnovat svůj čas a nějakou tu námahu, nebo proto, že nevíme, jak na to. Někteří uživatelé si dokonce myslí, že data uložená na pevném disku počítače jsou v bezpečí a že se s nimi nemůže nic stát – taková jistota zpravidla trvá jen do první havárie disku. Hodnotu nenahraditelných nebo obtížně obnovitelných dat poznáme většinou až tehdy, když o ně přijdeme. Často ani nemáme přesný přehled o tom, co všechno jsme za dobu používání počítače na jeho disku nashromáždili a ve kterých složkách jsou tato data uložena. Pak nám nepomůže ani to, když čas od času vybrané soubory vypálíme na CD nebo na DVD – můžete se vsadit, že po případné havárii disku zjistíte, že jste zálohovali všechno možné, jen ne to, co opravdu potřebujete. Aby zálohování dobře splnilo svůj účel, je nutno provádět je systematicky a stejně důležité je mít přehled o obsahu záloh a o tom, kde jsou uloženy.

V tomto vydání vám poradíme, co všechno (a proč) byste měli zálohovat. Doporučíme vám také potřebné nástroje, které vám pomohou zautomatizovat zálohování do té míry, že se o tuto činnost téměř nebudete muset starat.

Nezapomeňte na kontakty v mobilu

Nejenom v počítači jsou data, která je záhodno zálohovat. Ještě zranitelnější – a přitom velmi často používaná – jsou data uložená v paměti mobilního telefonu. Vlastní telefonní číslo má dnes skoro každý, a tak je téměř nemožné pamatovat si všechna telefonní čísla, byť jen členů vlastní rodiny a nejbližších kolegů a přátel. A proč bychom se je také učili, když si je všechna pamatuje náš mobil? A tak to nezřídka dopadá tak, že si stěží pamatujeme číslo svého vlastního telefonu. A když se nám pak telefon ztratí nebo rozbije, jsme bez potřebných kontaktů úplně „vyřízení“. Přitom existují programy, které dokážou kontakty a další data přehrát z telefonu do počítače, odkud je lze v případě potřeby obnovit. Tyto programy jsou většinou bezplatné, takže jedinou nutnou investicí je potřebný kabel (a to jen tehdy, nebyl-li už zahrnut v ceně telefonu a nemáte-li možnost připojit telefon k počítači jinak – třeba prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth).

My vám představíme nejen programy sloužící k propojení mobilního telefonu k vašemu počítači, ale i několik internetových služeb, díky nimž budete mít zálohu svých kontaktů přístupnou odkudkoli. Na přiloženém cédéčku pak najdete program Nokia PC Suite, který slouží k připojení a ovládání telefonů u nás nejpopulárnější značky Nokia.

Pořádek musí být

Častým problémem, s nímž se většina z nás potýká, je ztráta orientace v množství filmů, hudebních cédéček, digitálních fotografií a dalších dat, která se nám doma hromadí. Proto jsme téma tohoto čísla věnovali tomu, jak uspořádat domácí archivy – zejména jde o fonotéku a videotéku, ale tato problematika se týká i jakýchkoli jiných dat, třeba i záloh dokumentů a nastavení programů. Abyste si udrželi potřebný přehled, je vhodné zavést aspoň základní evidenci a příslušná média patřičně označit. Máte-li stejně jako já odpor k čemukoli, co připomíná inventární čísla, zkuste jej pro jednou překonat, a uvidíte, že se vám to vyplatí. Když totiž nevíte, kde co máte, je to možná horší, než kdybyste neměli nic. Ačkoli jsme teprve uprostřed zimy, přeji vám už teď hodně úspěchů při jarním úklidu.

Ivan Heisler, šéfredaktor

 

Tvorba www stránek